Obecnie coraz trudniej jest zdobyć znaczną przewagę nad firmami konkurencyjnymi działającymi w podobnej branży. Wydaje się,